Oskarżeni o znieważanie Żydów

Menorah_0307

Sąd Rejonowy w Myszkowie uwzględnił wniosek prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec trzech mężczyzn oskarżonych o znieważenie grupy Żydów z powodu przynależności narodowej i wyznaniowej oraz znieważenie tablic upamiętniających pomordowaną ludność żydowską.

Sąd Rejonowy w Myszkowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Markowi J., Łukaszowi P. i Ernestowi D. Mężczyźni ci zostali oskarżeni przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie o znieważenie grupy Żydów z powodu przynależności narodowej i wyznaniowej oraz znieważenie tablic upamiętniających pomordowaną ludność żydowską. Wydając wyrok Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o skazanie oskarżonych bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie im uzgodnionych z prokuratorem kar.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia taki wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte bez rozprawy sądowej.

W Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie funkcjonuje zespół prokuratorów, zajmujący się ściganiem przestępstw propagowania ustroju faszystowskiego lub totalitarnego oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Prokuratorzy pracujący w tym zespole zostali specjalnie przeszkoleni i prowadzą wszystkie postępowania z okręgu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie dotyczące ww. przestępstw (prokuratury rejonowe Częstochowa-Północ, Częstochowa–Południe oraz w Myszkowie, Lublińcu i Zawierciu). Takie zespoły prokuratorów zostały powołane w lipcu 2013 r. na polecenie Prokuratora Generalnego.