Ósmoklasiści wypadli ponadprzeciętnie

Znane są wyniki egzaminów ósmoklasisty, które wskazują, że częstochowscy uczniowie byli dobrze przygotowani do tego sprawdzianu wiedzy, plasując się powyżej średniej województwa.

Do egzaminu ósmoklasisty, który odbywał się 14, 15 i 16 maja br., przystąpiło w Częstochowie 763 uczniów szkół podstawowych.

Częstochowscy ósmoklasiści napisali egzaminy powyżej średniej województwa śląskiego:
Język polski – średni wynik województwa śląskiego 58,00 %, a wynik uczniów z Częstochowy 59,72 %
Matematyka – średni wynik województwa śląskiego 49,54 %, a wynik uczniów z Częstochowy 51,70 %
Język angielski – średni wynik województwa śląskiego wynik 66,48 %, a wynik uczniów z Częstochowy 68,58 %

Na uwagę zasługują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, którzy najlepiej wypadli spośród częstochowskich szkół. Z wynikiem 70,14 % z matematyki i 84,86 % z języka angielskiego uplasowali się na pierwszym miejscu w Częstochowie, a z wynikiem 70,43 % z języka polskiego na drugim miejscu spośród częstochowskich placówek prowadzonych przez gminę.

Źródło: UM Częstochowa