Ósmoklasiści zdawali próbny egzamin

We wtorek 18 grudnia uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty przez szkołę jest dobrowolne. Próbny egzamin ósmoklasisty odbywał się w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, czy zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Spośród częstochowskich szkół egzamin próbny z języka polskiego zdawali między innymi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 33. im Marii Kownackiej. Mówi dyrektor placówki Beata Zemła:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/probny-egzamin.mp3]

W środę 19 grudnia uczniowie 8 klas napiszą test z matematyki. Na jego napisanie uczniowie będą mieć 100 minut. W czwartek natomiast odbędzie się próbny egzamin z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego.

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 33. im Marii Kownackiej, którzy przystępują do próbnych egzaminów towarzyszy wyjątkowa wystawa świąteczna autorstwa Marzeny Marchewki.

PNP