Osoby pokrzywdzone przestępstwem otrzymają pomoc w Caritasie

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej informuje, że z początkiem 2017 roku swoją działalność rozpoczął Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz członek jej rodziny z terenu Archidiecezji Częstochowskiej może uzyskać bezpłatną pomoc prawną, psychoterapeutyczną oraz materialną. W celu uzyskania wsparcia należy skontaktować się z osobą pierwszego kontaktu dyżurującą zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie w wyznaczonych Ośrodkach. Harmonogram dyżurów oraz numery kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, harmonogramach oraz plakatach. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.