Ośrodek Muzyki Liturgicznej zaprasza

Ośrodek Muzyki Liturgicznej przy Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie zaprasza na „Kurs dla psałterzysty, czyli Kto zaśpiewa psalm?”. Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 13 rok życia i chciałyby posiąść niezbędne umiejętności do poprawnego wykonywania psalmów responsoryjnych podczas liturgii. 

Kurs składa się z 5 sobotnich sesji, na które złożą się:

  • INDYWIDUALNA EMISJA GŁOSU
  • NAUKA MELODII PSALMÓW RESPONSORYJNYCH I BREWIARZOWYCH
  • WYKŁADY O LITURGII, LITURGICE I LEKCJONARZU
  • PRAKTYCZNA WIEDZA NA TEMAT POPRAWNEGO ŚPIEWU PSALMÓW

Zajęcia poprowadzą muzycy i teoretycy związani z tematyką muzyki liturgicznej, m.in.: ks. Krzysztof Borowiec, ks. Mariusz Bakalarz – wykłady o liturgii, liturgice i lekcjonarzu; ks. Marek Cisowski, Marta Madejska, Renata Lis – indywidualna emisja głosu; Małgorzata Kosarga, Darek Madejski, Łukasz Grabałowski – nauka melodii psalmów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.osrodekmuzykiliturgicznej.pl/kursy-i-warsztaty

PK