Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw ma większą siedzibę

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Częstochowski Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw działający przy Alei Pokoju 12 zyskał nowe pomieszczenia. Kilka dni temu oddano do użytku powiększoną siedzibę tej instytucji.
Ośrodek funkcjonuje od 2013 roku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Etoh”. O pomoc mogą się tutaj zwróci osoby, które doświadczyły wszelkich form przemocy, są poszkodowane w wypadkach, dyskryminowane czy padły ofiarą mobbingu.

Zgłaszając się do ośrodka można liczyć na całkowicie bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Dodatkowo osoby pokrzywdzone mają prawo skorzystać ze wsparcia finansowego, pokrycia kosztów rehabilitacji oraz kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla ofiar wypadków komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach ośrodek pokrywa koszty dojazdów na rehabilitację oraz terapię.