Oto Pan Bóg przyjdzie – I Niedziela Adwentu

web_adwent_as

Dziś (27 listopada) w całym Kościele rozpoczął się Adwent, a więc czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.  Ten czas ma też drugie znaczenie, oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa w chwale na końcu czasów. Adwent rozpoczyna zarówno nowy rok liturgiczny jak i duszpasterski. Trwać będzie przez 4 tygodnie aż do świąt Bożego Narodzenia.

Tym co przypomina nam o Adwencie w naszych świątyniach jest m.in. adwentowy wieniec przed ołtarzem, którego świece zapala się w każdą niedziele. Są one symbolem światła, które zostało podarowane światu przez narodziny Jezusa w noc Bożego Narodzenia. Okrągły kształt wieńca adwentowego interpretujemy jako symbol okręgu Ziemi, wieczności oraz symbol Boga. Wieńce adwentowe coraz częściej poza kościołami pojawiają się także w naszych domach i pomagają odliczać czas do świąt.

Kolejnym znakiem adwentowego oczekiwania jest świeca zwana roratką. Zazwyczaj jest ona koloru białego lub jasnożółtego, przewiązana białą bądź niebieską wstążką lub też udekorowana zielenią. W kościołach umieszczana w środku wieńca adwentowego lub na ołtarzu i zapalana w czasie roratnich Mszy świętych. Symbolizuje Maryję, która niesie światu Chrystusa – Światłość Prawdziwą.

W adwentowej liturgii bardzo ważne miejsce zajmują właśnie Msze św. roratnie. Te Eucharystie są mszami wotywnymi o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Podkreślają szczególną obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Obecnie w związku z udziałem w roratach dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami. Lampion stanowi formę czworoboku zamkniętego, którego ścianki, pokryte są od wewnątrz kolorową bibułką i przypominają witraże z symbolami lub scenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza się świecę, która zapalana jest na początku mszy roratniej. Podczas Adwentu przeżywamy również rekolekcje adwentowe, które mają przygotować nas jak najlepiej do świąt Bożego Narodzenia.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku.