Otwarcie częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

uniwersytet

W środę (15 lutego) odbędzie się uroczyste otwarcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy o godz. 10:30 w sali B1 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 21..
Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy powstał w ramach projektu pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”, który znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na 200 złożonych wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych prowadzonych, od lutego do czerwca 2017 roku, przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Zajęcia będą realizowane w trzech grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat).

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zajęć:
– Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne,
– Drukowanie 3D + sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach),
– Roboty mobilne i manipulatory – nauka programowania robotów przez zabawę,
– Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia),
– Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury,
– Mechanika dla najmłodszych – badamy własności rozciąganej stali,
– Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?
– Podróż do wnętrza komputera,
– Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5,
– Programowanie stron internetowych.

Grupą docelową objętą projektem będzie 220 uczniów szkół, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy, a mianowicie:

– Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 40) w Częstochowie,
– Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie,
– Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie,
– Szkoła Podstawowa w Ślęzanach,
– Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie,
– Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Nowej Brzeźnicy.