Pakiet uchwał śmieciowych

smieci

Na ostatniej sesji częstochowscy radni głosowali nad pakietem uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami. Bez zmian pozostały dotychczasowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Radni zdecydowali też m.in. o częstotliwości odbioru odpadów i wysokości opłat za wywóz śmieci z ogrodów działkowych.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaną na razie takie same, jak ustalono w 2013 roku. Za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny zapłacimy więc niezmiennie 10,50 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Za niesegregowane 12,50 zł od każdego mieszkańca. Ewentualne zmiany stawek tych opłat mogą zależeć od wyniku nowego przetargu na odbiór odpadów.

Na sesji Rady Miasta zdecydowano też o rocznych ryczałtowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata kształtuje się na poziomie 36,40 zł za odpady segregowane i 43,33 zł za niesegregowane.

Popiół będzie odbierany jeden raz w miesiącu – od stycznia do kwietnia i od września do grudnia. W pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Raz w miesiącu odbierane będą natomiast odpady zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Nowe uchwały wejdą w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r. Szczegóły na stronie UM Częstochowa.