Pamięć historyczna

rajd

Częstochowscy pedagodzy prowadzą szereg akcji edukacyjnych dla młodzieży. Ich działania krystalizują się nie tylko w pojedynczych przedsięwzięciach. Z inicjatywami historycznymi występują choćby szkoły, np. Zespół Szkół Technicznych, stowarzyszenia, np. Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa, Wydział Edukacji UM, również świeżo powołana Rada Historyczna. Pedagogom przyświeca idea aktywizacji młodych ludzi, np. zeszłoroczny projektów pt. „Ojczyzna to ziemia i groby – Częstochowianie w czasie II wojny światowej” będzie inspiracją projektu, który będzie realizowany w tym roku. – Dostaliśmy biuletyny z patronami naszych częstochowskich ulic, które przekazał nam Instytut Pamięci Narodowej, i taki biuletyn młodzież częstochowska ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych przekazywała wszystkim mieszkańcom przy danej ulicy – mówi Rafał Piotrowski, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. – To się działo w styczniu, kiedy gen. Leopold Okulicki rozwiązywał w Częstochowie Armię Krajową, kiedy Częstochowa pełniła jeszcze funkcję Stolicy Polskiego Państwa Podziemnego. Mieszkańcy Częstochowy [..] dowiedzieli się np. dlaczego mieszkają przy ulicy Sosabowskiego i kim był generał Stanisław Sosabowski.

Takich biuletynów rozdano ponad 1,5 tys. Młodzież bierze także udział m.in. w rajdach rowerowych, sprzątaniu schronów, konferencjach, opiekuje się stworzoną 5 lat temu Doliną Katyńską. Od kilku lat odbywa się także tematyczna impreza poświęcona historii najnowszej. – Dwa lata temu zrealizowaliśmy projekt „Częstochowianie w marszu do niepodległej”, czyli chcieliśmy pokazać, że tutaj bardzo ważny udział był i częstochowian w Kompanii Kadrowej. Dosyć skromny, bo to 5 nazwisk, ale to są późniejsi wiceministrowie, generałowie, którzy odgrywali bardzo ważną rolę w II Rzeczpospolitej – wyjaśnia Rafał Piotrowski. – W zeszłym roku był realizowany projekt pod nazwą „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”. W tym roku szykujemy akcje pod hasłem „Częstochowa w okresie 20-lecia międzywojennego”.

Dodatkowi 1 czerwca organizowane są rajdy rowerowe do miejsc atrakcyjnych, interesujących pod względem historycznym. Wymienić można „Jasno-Złotą Częstochowę”, czyli wycieczkę z Jasnej Góry na Złotą Górę, „Przemysłową Częstochowę” (do Elektrociepłowni, Browaru, Zapałczarni, Elanexu, Polontexu, Huty), rajdy „Szlakiem 7 Częstochowskiej Dywizji Piechoty”. Teraz częstochowska młodzież będzie również brała udział w akcja koordynowanych przez Radę Historyczną, która rozpoczęła działanie przez NSZZ w Częstochowie. Pierwszym wspólnym działaniem twórców Rady Historycznej, czyli przedstawicieli stowarzyszeń patriotycznych i kombatanckich, było uczczenie spoczywających na Cmentarzu Kule żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, którzy we wrześniu 1939 r. bronili Częstochowy przed atakami Wehrmachtu. Uroczystości odbyła się 2 września na Cmentarzu Kule.

KR