Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły, gdy pobierasz rentę rodzinną

Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły, gdy pobierasz rentę rodzinną

Fot. ZUS

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat.

Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci – do 30 października.– informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_RENTA_RODZINNA_ZUS_07_09_2020.mp3]

Uczeń, który zdał maturę i będzie kontynuował edukację na uczelni wyższej, musi do końca września dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/2_RENTA_RODZINNA_ZUS_07_09_2020.mp3]

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią, Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

BNO
Źródło: ZUS