Pamiętają i przypominają o Janie Pawle II

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II uhonorowało kolejne instytucje w dowód wdzięczności za krzewienie pamięci o papieżu Polaku.

Prezes stowarzyszenia – Ryszard Zawadowski – nagrodził specjalnym odznaczeniem tygodnik katolicki Niedziela. Medal odebrała redaktor naczelna tygodnika – Lidia Dudkiewicz. Uhonorowano też Krzysztofa Witkowskiego – pomysłodawcę i gospodarza Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Uroczystość odbyła się 21 lipca w ww. instytucji.

MO