Panel Dyskusyjny pt. „Od tolerancji do współbycia. Jedność ludzi – wielość kultur”

Wykład Sonii Styrkacz

W Auli Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbył się dziś Panel Dyskusyjny pt. „Od tolerancji do współbycia. Jedność ludzi – wielość kultur”, zorganizowany przez Zakład Filozofii AJD we współpracy z częstochowskim Centrum Dialogu Międzykulturowego. Wydarzenie było jednym z ostatnich akcentów trwającego od maja bieżącego roku projektu „Nasza wspólna historia-nasza wspólna Ojczyzna”, mającego na celu edukować dzieci i młodzież, że wszyscy niezależnie od wyznania czy różnic kulturowych, powinniśmy pokojowo współistnieć w ramach jednej społeczności. Dzisiejszy panel został podzielony na trzy części: wykładową, panel ekspertów i panel młodzieżowy, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych wyznań i kultur: katolickiej, żydowskiej, romskiej i muzułmańskiej.

Ostatnim akcentem projektu „Nasza wspólna historia-nasza wspólna Ojczyzna”, będzie koncert pt. „Wielokulturowość, który odbędzie się 20 grudnia o godz. 16.00, w Filharmonii Częstochowskiej. Wystąpią wówczas artyści Teatru Żydowskiego im. Estery Racheli i Idy Kamińskich z Warszawy oraz Cygańskiego Teatru Muzycznego „Terno”.

PB