Parkitka zamknięta od października?

Hospital_room_ubt

Śląski Urząd Wojewódzki przeprowadził w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Spółka Lekarska „Parkitka” w Częstochowie kontrolę dotyczącej zbadania zgodności wykonywanej przez Spółkę działalności leczniczej z przepisami prawa. Spółka obsługuje pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w formie pozaetatowych dyżurów.

Wyniki kontroli mówią, że Spółka „Parkitka” nie posiada zarejestrowanej działalności w zakresie udzielania świadczeń w warunkach szpitalnych, a ponadto pełni faktyczną fukcję pośrednictwa pracy między lekarzami a szpitalem. Urząd Wojewódzki dał szpitalowi 60 dni na wykonanie swojego zalecenia – zaprzestanie przez Spółkę świadczenia usług, a zamiast tego zawieranie prywatnych umów z medykami.

Przedstawiciele Spółki „Parkitka” bronią się i ostrzegają, że Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu grozi likwidacja od 1 października, kiedy lekarze zaprzestaną pracy na dyżurach. Dziś, 29 sierpnia, wypowiadali się w kwestii wojewódzkiej kontroli. 

– mówi Grażyna Cebula-Kubat, pediatra, Członek Zarządu Spółki „Parkitka”. Maciej Niwiński, przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL, podkreśla potencjalne zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania szpitala: 

Spółka „Parkitka” twierdzi, że nie ma wystarczającej liczby lekarzy, by zatrudnić ich w formie etatu. Lekarz zatrudniony na stałe w szpitalu może według unijnych przepisów pracować prawie 38 h tygodniowo, a wraz z dyżurami do 48 h na tydzień. Dlatego w Polsce powstają spółki, które oferują dodatkową pracę lekarzy już zatrudnionych w placówkach zdrowia. 

Grażyna Cebula-Kubat dodaje także: 

Przedstawiciele Spółki „Parkitka” podklreślają, że problem nie dotyczy zarobków i nie żądają podwyżek ani innych świadczeń. Lekarz bez specjalizacji zarabia za godzinę dyżuru 35 zł, z 1. specjalizacją 40 zł, a lekarz specjalista – 50 zł za godzinę w dzień powszedni oraz 80 zł za godzinę w dzień świąteczny. W innych szpitalach wojewódzkich medycy otrzymują od 75 do 120 zł za 60 minut pracy na dyżurze.

Spółka „Parkitka” zrzesza 172 lekarzy. Świadczy usługi szpitalowi od początku roku. Raport Urzędu Marszałkowskiego zaleca medykom: „lekarze zatrudnieni w WSS w Częstochowie posiadają zarejestrowane indywidualne praktyki zawodowe i nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal – po przeprowadzeniu przez szpital postępowania konkursowego – już bez pośrednictwa spółki Parkitka, zabezpieczali dyżury na podstawie indywidualnych umów ze szpitalem”. Urząd wojewódzki, czyli przedstawicielstwo rządu D. Tuska w województwie śląskim, twierdzi, że szpitalowi nie grozi zaprzestanie działalności.

Krzysztof Rygalik