Parlamentarzyści PiS o sytuacji w kraju

PiS Giżyński Warzocha Burzyńska Majer Głębocki fot. ZD

Wydarzenia polityczne jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Sejmie i w jego pobliżu wywołały autentyczne zaniepokojenie wśród wielu polityków a przede wszystkim wśród obywateli. W trosce o wyjaśnienie sytuacji częstochowscy parlamentarzyści zwołali dzisiaj (19 grudnia) konferencję prasową, na którą zaprosili przedstawicieli lokalnych mediów. Parlamentarzyści zrelacjonowali wydarzenia ostatniego weekendu oraz próbowali przedstawić przyczyny takiego stanu rzeczy.
– Mamy do czynienia z próbą zdestabilizowania sytuacji w państwie, przejęcia metodami pozaparlamentarnymi rządów w Polsce – mówił senator Artur Warzocha. – Opozycja, która się mieni być opozycją totalną, nie interesuje ich żadna dyskusja merytoryczna na temat tego co się w Polsce dzieje i to w jakim kierunku powinny podążać zmiany, które my zapowiadaliśmy i które my realizujemy, chce przy pomocy obstrukcji i anarchii doprowadzić do tego żeby dokonać przewrotu parlamentarnego. To są sceny przerażające, gorszące. Podczas rozmów z naszymi wyborcami słyszymy, że są temu przeciwni. Doceniają efekty rządów Prawa i Sprawiedliwości prze ten rok, bo one w sposób bardzo konkretny i pozytywny odbiły się na sytuacji ich i ich rodzin. Nam nie chodzi o to, żeby mieć władzę dla sprawowania władzy. Nas interesuje sprawowanie władzy tylko wtedy, jeżeli tego narzędzia jakim jest władza będziemy mogli użyć żeby dokonywać zmian i poprawiać los Polaków.
Senator Warzocha zwrócił również uwagę na to, że za zaostrzenie sytuacji odpowiadają niektóre media, które w sposób nieobiektywny a często tendencyjny przedstawiają rozgrywające się wydarzenia:
– To, że media nie są dzisiaj obiektywne to jest jasne. jedynie media publiczne są zobligowane do tego, żeby bezstronnie przedstawiać obraz sytuacji ale też mają prawo do tego, żeby to komentować, na przykład za pomocą zaproszonych do tych mediów gości. Natomiast kiedy media zaczynają podżegać do buntu, do anarchii, to zdaje się, że po prostu pomyliły role. A z taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia.
W dzisiejszej konferencji uczestniczyli posłowie Lidia Burzyńska, Szymon Giżyński i Konrad Głębocki oraz senatorowie Artur Warzocha i Ryszard Majer. Podobne spotkania zorganizowane zostały dzisiaj w wielu okręgach wyborczych przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

ZD