Patriotyzm na co dzień – konwersatorium w ZNPO

We wtorek 10 kwietnia w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa odbyło się konwersatorium „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród których byli m. in. podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, powstaniec warszawski Jakub Nowakowski, s. Mateusza Ciszewska przełożona prowincji wrocławskiej ss. Józefitek czy płk Roman Bednarski dowódca Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również uczniowie wielu częstochowskich i podczęstochowskich szkół, których przedstawiciele licznie zgromadzili się w auli ośrodka. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki, Grażyna Biesiekierska, która nie ukrywała satysfakcji z organizacji wydarzenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/1konwersatorium_Biesiekierska_10_04_2018.mp3]

Konwersatorium poprzedzone było spektaklem przygotowanym i wykonanym przez uczniów i nauczycieli szkoły, zatytułowanym „Dla Niepodległej”, przedstawiającym w zarysie dzieje Polski do odzyskania niepodległości. Po spektaklu goście zostali zaproszeni do dyskusji o współczesnym patriotyzmie i jego roli w wychowaniu młodzieży. Jednym z prelegentów był dr Tomasz Gałwiaczek z Oddziałowego Biura Informacji IPN we Wrocławiu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/2konwersatorium_Galwiaczek_10_04_2018.mp3]

Udział w wydarzeniu był niezwykłym przeżyciem dla uczniów i opiekunów z zaproszonych szkół. Celowość organizacji takich spotkań podkreślała m. in. Wioletta Derda, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Mstowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/3konwersatotium_Derda_10_04_2018.mp3]

Wtorkowe konwersatorium wpisuje się znakomicie w wydarzenia organizowane w całym kraju w roku jubileuszowym odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodatkowo, jak podkreślali uczestnicy, specjalnego znaczenia nabrało ono w dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej.

ZD