Paweł Pierściński – „Kielecka Szkoła Krajobrazu”

pierscinski_1

W Sali Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” oglądać można wystawę fotografii Pawła Pierścińskiego, połączonych terminem „Kielecka Szkoła Krajobrazu”. Fotografie pochodzą z lat 1957-2009, będąc wyborem z autorskich cykli: „Portret Ziemi Kieleckiej”, „Puszcza Jodłowa”, „Krajobraz z przednim planem”, „Wyrzut sumienia” oraz albumu „Zamojskie”. Wernisaż wystawy odbył się 21 sierpnia, niestety bez obecności autora, ale – jak zapewnia komisarz Jerzy Piwowarski – jest szansa, że Paweł Pierściński pojawi się na finisażu w pierwszych dniach września. Wystawa została zorganizowana dzięki współpracy Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” oraz  Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im.  Jana Długosza w Częstochowie.
Termin „Kielecka Szkoła Krajobrazu”, którego autorem jest Jan Sunderland, funkcjonuje w polskiej fotografii od 1963 roku, gdy podczas I. Biennale Krajobrazu Polskiego w Warszawie, grupa autorów z Kielc otrzymała dyplom FASFwP „Za wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac”. Rok wcześniej Paweł Pierściński zorganizował w Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym grupę twórczą pod nazwą „Grupa Robocza” (1962-68). Jej zadaniem było „udokumentowanie cech charakterystycznych polskiego krajobrazu rolniczego”. Z tak zwerbalizowanymi zainteresowaniami tematycznymi wiązał się przyjęty sposób obrazowania, w którym istotną rolę odgrywało zwrócenie uwagi na występującą w naturze geometrię lokalnego krajobrazu.
Najaktywniejszymi autorami „Grupy” byli: jej założyciel Paweł Pierściński, Wacław Cisłowski, Janusz Buczkowski, Franciszek Gładysz, Tadeusz Jakubik, Jerzy Kamoda, Adam Karczewski, Stanisław Lipka i Henryk Pieczul.
Paweł Pierściński urodził się 25 maja 1938 roku w Kielcach, gdzie w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego po raz pierwszy zetknął się z fotografią, wówczas ujawniły się jego zdolności plastyczne. Debiut wystawienniczy artysty przypada na rok 1954, gdy z powodzeniem (otrzymał I nagrodę) przedstawił zestaw swoich prac w I Wojewódzkiej Wystawie Fotografii, ale sam Paweł Pierściński za swój debiut artystyczny uznaje udział w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki (Częstochowa 1955). W 1962 roku Pierściński zaprezentował swoją pierwszą wystawę indywidualną pt. „Portret Ziemi Kieleckiej” (Galeria FASFwP, Warszawa). W tym samym roku, oprócz uzyskania tytułu magistra inżyniera budownictwa lądowego (Politechnika Warszawska), stworzył „Grupę Roboczą”, której działania pozwoliły na wyodrębnienie zjawiska nazwanego „Kielecką Szkołą Krajobrazu”. W 1964 roku Paweł Pierściński przyjęty został do ZPAF (w 1982 został członkiem honorowym), a od 1967 zaczął wykonywać zawód fotografika. Oprócz twórczości fotograficznej, Pierściński kontynuował działalność organizacyjną: był m.in. współorganizatorem i kierownikiem Delegatury ZPAF w Kielcach (1975) oraz założycielem i twórcą Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978), gdzie pełni funkcję Honorowego Prezesa.
Paweł Pierściński ma na swoim koncie ponad 250 wystaw indywidualnych, a był także uczestnikiem przeszło 600 ekspozycji zbiorowych (ogólnopolskich i międzynarodowych). Ponadto opublikował ponad 5 000 fotografii i wydał kilkanaście albumów fotograficznych, jest autorem licznych tekstów (opracowań krytycznych, recenzji, wstępów do katalogów) na temat fotografii.
Za twórczość fotograficzną oraz działalność społeczną otrzymał liczne nagrody, m. in.: Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal „Gloria Artis” oraz honorowe tytuły  Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej: AFIAP, EFIAP i EsFIAP.
Prace Pawła Pierścińskiego znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Fotografii (Bievres k. Paryża), Biblioteki Narodowej (Paryż), Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina (Moskwa), Muzeum Sztuki Dekoracyjnej (Lozanna), Muzeum Fotografii (Fryburg), Fundacji Navigator (Boston), Muzeum Historii Fotografii (Kraków), Biblioteki Narodowej (Warszawa), Muzeum Narodowego (Warszawa, Kielce), Muzeum Sztuki (Łódź), Akademii im. Jana Długosza (Częstochowa) oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

źródło: http://gaudemater.pl/

fot. Aleksandra Mieczyńska