Pięć działek „leśnych” za jedną przemysłową – co to da Częstochowie?

Czestochowa

Działka poprzemysłowa koło Walcowni w zamian za pięć zadrzewionych działek przy ulicy Legionów – takiej zamiany zamierza dokonać miasto Częstochowa z operatorem ARP, czyli spółką Skarbu Państwa. Powierzchnia działki poprzemysłowej, którą chce pozyskać miasto wynosi 3,8 hektara, łączny obszar działek „leśnych” to 4,7 hektara.

– Nie po raz pierwszy miasto Częstochowa próbuje dogadać się z innymi podmiotami w sprawie zamiany działek, tak aby to było korzystne dla jednej i dla drugiej strony i tak, aby to było korzystne w efekcie dla miasta, czyli sprawiło że nasze tereny inwestycyjne będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Takie zadanie miała zamiana m.in. z firmą Stolzle i takie zadanie przyświeca też planowanej zamianie gruntów z operatorem ARP, spółką Skarbu Państwa, która z miastem Częstochowa zamierza dokonać zamiany działek – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy częstochowskiego magistratu.

Dzięki zamianie działek Częstochowa ma zyskać nowe tereny dla potencjalnych inwestorów, które spowodują zwiększenie atrakcyjności miasta pod tym względem. O to, czy Częstochowę można uznać za miejsce przyciągające inwestorów zapytaliśmy mieszkańców miasta. Dominowały głosy, że można, choć pojawiały się również wypowiedzi pełne wątpliwości lub wyrażające nadzieję na to, że będzie lepiej.

W sprawie planowanej zamiany działek podpisano porozumienie pomiędzy miastem Częstochowa a operatorem ARP, na mocy którego najpóźniej do końca lutego 2016 roku ma zostać przygotowany komplet dokumentacji. Ostateczna decyzja o zamianie należeć będzie do Rady Miasta Częstochowa. Dokładna lokalizacja działki poprzemysłowej, którą chce pozyskać miasto to teren za Walcownią Blach Grubych ISD Huty Częstochowa.

 

Paweł Kmiecik