Piękni dwudziestoletni

mapa do matur

Matura to klucz do studiów. Poznaliśmy wstępne wyniki, w tym roku zorganizowanych w dwóch formułach, egzaminów dojrzałości. W województwie śląskim z sukcesem ukończyło go średnio 82 proc. zdających, ale w naszym regionie nie zawsze było tak dobrze. To jednak nie koniec zmagań o świadectwo.

Czas na zmiany

Wszyscy kończący w tym roku szkołę absolwenci musieli przystąpić do obowiązkowych egzaminów maturalnych. Były to tradycyjnie egzaminy ustne i pisemne. W części ustnej abiturienci zdawali język polski oraz wybrany język obcy nowożytny. W części pisemnej również język polski i język nowożytny, a także matematykę. Obowiązkowy był także egzamin ustny i pisemny z języka mniejszości narodowej, ale tylko w szkołach lub oddziałach z nauczaniem takiego języka.

W tym roku majowe egzaminy maturalne odbyły się według zmienionych kryteriów, niż miało to miejsce przez minioną dekadę. Stąd nowa i stara formuła egzaminów. Przede wszystkim nastąpił odwrót od prezentacji maturalnej na rzecz zwykłego egzaminu ustnego z języka polskiego. Wiązało się to z nie bezzasadną złą famą, jaką cieszyły się prezentacje. Tajemnicą poliszynela był handel gotowymi pracami w internetowej globalnej sieci. Teraz uczniowie losowali swój temat w trakcie samej matury. Ponadto absolwenci liceum ogólnokształcącego obowiązkowo przystępowali też do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zaznaczyć trzeba, że do zmienionych egzaminów w tym roku podeszli licealiści, w 2016 r. natomiast zmienione matury obejmą także uczniów techników.

Szkoła szkole nierówna

729 szkół w 77 miejscowościach. W tylu ośrodkach w województwie śląskim przeprowadzono egzamin. Trudno rozpatrywać każdy przedmiot i każdą szkołę z osobna, skoro np. sam egzamin ustny z języków nowożytnych dotyczył angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w województwie śląskim przystąpiło 29 tys. 944 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (w tym 18 tys. w nowej formule, a 12 tys. w starej), po raz pierwszy do co najmniej jednego przedmiotu przystąpiło zaś niecałe 31 tys. osób. W skali całego kraju wśród osób, które przystąpiły do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, nie wszystkie dziedziny wiedzy cieszyły się jednakową sympatią. Świadczą o tym statystyki. W nowej formule język polski na poziomie podstawowym zdało dla przykładu aż 99 proc. absolwentów (przy średniej wynoszącej 67 proc.), a z matematyką na poziomie podstawowym poradziło sobie już tylko 82 proc. zdających (przy średniej 54). Ale generalnie odsetek dobrych wyników jest wysoki. W starej formule z językiem polskim poradziło sobie 98 proc. zdających (średnia – 54), a z matematyką już tylko 73 proc. osób (średnia – 44).

Matury to problem nie tylko dla uczniów kończących w tym roku szkołę. Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, do co najmniej jednego egzaminu w województwie śląskim przystąpiło 40 tys. 389 osób, wliczając w to absolwentów z lat poprzednich ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz kolejny czy przystępujących do egzaminu po raz kolejny dla podwyższenia wyniku lub zdania egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

Znamy tymczasem ogólny odsetek sukcesów w regionie. W samej Częstochowie było to 75,8 proc. zdających, w powiatach natomiast: częstochowskim – 65,9 proc., zawierciańskim – 71,8 proc., myszkowskim – 79,4 proc., lublinieckim – 81,7 proc., a w kłobuckim – maturzyści spisali się najgorzej, bo osiągnęli ogólny wynik z nowej i starej formuły matur na poziomie 63,6 proc.

To jeszcze nie koniec

Nawet informacja o niefortunnym wyniku egzaminu nie musi być ostateczna. Absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Na przygotowanie młodzi ludzie mają całe wakacje, bo poprawka z części pisemnej będzie miała miejsce 25 sierpnia, we wtorek, o godz. 9.00. Dla poprawki z części ustnej ramy czasowe są szersze. Egzaminy odbędą się od 24 do 28 sierpnia, a ich szczegółowy harmonogram zależy już od decyzji dyrektorów szkół.

Ogółem 5 tys. 423 absolwentów ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a jest to 18 proc. wszystkich zdających. Jednocześnie 1 866 osób, czyli 6 proc. wszystkich, nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu.

Abiturienci mogli sprawdzić swoje wyniki w Internecie. Z wykorzystaniem tego samego loginu i hasła, po zalogowaniu się do serwisu dla maturzystów mogą sprawdzić, kto jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Jak informują egzaminatorzy, świadczy o tym wpis: „Uprawniony(a) do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2015 r. po złożeniu deklaracji w szkole”.

Krzysztof Rygalik

Mapa 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w procentach w powiatach województwa śląskiego – wszyscy zdający, za: Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim. Informacje o wynikach, Jaworzno 2015