Pielgrzymi Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup na ostatnim odcinku!

„17-stka” Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej wyruszyła z Warszawy 6 sierpnia. Swój ósmy już dzień (13 sierpnia) pielgrzymi rozpoczęli od Eucharystii w Krzętowie. To pierwsza Msza św. na trasie pielgrzymki sprawowana w częstochowskiej archidiecezji.

Historia „17-stki” sięga roku 1967, kiedy do ks. Tadeusza Uszyńskiego zgłosiła się grupa studentów, oczekujących na przydzielenie im duszpasterza, który mógłby wspierać ich duchowo w czasie pielgrzymki. Spowodowało to utworzenie grupy środowiskowej skupiającej młodzież studiującą, ze specjalnym programem konferencji i dyskusji na interesujące ich tematy. Do istniejących wtedy już 16-tu grup pod opieką “białych braci” (Paulinów), została dołączona 17-ta grupa studencka, prowadzona przez duszpasterzy akademickich w czarnych strojach. „17-stka” pielgrzymuje do dnia dzisiejszego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1pielgrzymka_krzetow_pielgrzymi_13_08_19.mp3]

Pielgrzymka “17-ka” składa się z 15 grup, które mają swoje nazwy np. żółto-biało-żółta, biało – czerwona itp. Grupy te tworzą cztery legiony (po cztery, pięć grup w każdym). Legiony te określają kolory – czerwone, zielone, błękitne, żółte. Kameralne składy ułatwiają pielgrzymowanie i sprawiają, że uczestnicy mają szansę poznać wszystkich współbraci. Z częstochowską grupą od lat chodzi proboszcz parafii św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie, ks. Marek Olejniczak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2pielgrzymka_krzetow_ks_marek_olejniczak_13_08_19.mp3]

Przewodnik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Warszawskich Akademickich Grup ks. Wojciech Świderski mówi o swoich doświadczeniach pielgrzymowania na przestrzeni lat:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3pielgrzymka_krzetow_ks_wojciech_swiderski_13_08_19.mp3]

Ostatnim odcinkiem czekających pielgrzymów będzie przejście z miejscowości Dąbek do Częstochowy. Z uczestnikami pielgrzymki rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.

KF

foto: Aleksandra Mieczyńska