Pielgrzymka Akcji Katolickiej

Pielgrzymka Akcji Katolickiej

Była to już 21. pielgrzymka Akcji Katolickiej. W tym roku odbyła się pod hasłem „Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej rozpoczęła się w sobotę 18 czerwca od uroczystej Mszy Świętej w częstochowskiej archikatedrze. Do Częstochowy przybył zarząd krajowy Instytutu Akcji Katolickiej. Nie mogło więc zabraknąć prezes Urszuli Furtak, z którą udało nam się porozmawiać.

Pielgrzymujemy do Matki Bożej, by szukać schronienia w jej matczynych otwartych ramionach, by szukać umocnienia i odnowienia łaski chrztu, by przez matczyne ręce doświadczyć tej opieki, której nam dziś potrzeba. Będziemy też prosić o młodych ludzi, którzy są potrzebni do tego, aby zachować ciągłość misji apostolskiej. Prosimy też o to, by Kościół trwał w Polsce tak jak trwa przez ostatnie 1050 lat, by trwał przez następne wieki, Amen – mówiła Urszula Furtak.

Główną ideą akcji katolickich jest program duszpasterskiej potrzeby Kościoła w Polsce. Z tego wynikają jej wszelkiego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia i działania.

Przemieniamy swoim życiem środowiska społeczne. Umacniamy wiarę i przekazujemy i pielęgnujemy patriotyzm. Rozkrzewiamy piękno polskiej kultury. Wspieramy młodzież i dorosłych wychowujących dzieci. Prowadzimy szkoły katolickie. Działalność jest przebogata. Głównie ta działalność kształtuje się w diecezjalnych instytucjach akcji katolickiej – dodała Furtak.

Przypomnijmy, że prezesem częstochowskiego instytutu jest Artur Dąbrowski, który został niedawno rzecznikiem prasowym Akcji Katolickiej w Polsce.

Po przemarszu na Jasną Górę, na Szczycie została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka. Na pielgrzymkę przybyło blisko 5 tys. osób związanych z akcją katolicką.

Sebastian Zielonka