Pielgrzymka Nowogródzian na Jasną Górę

Pielgrzymka Nowogródzian odbyła się na Jasnej Górze w dniach 27-28 lipca. Jak co roku pątnicy wspominają 11 bohaterskich sióstr nazaretanek, które w czasie II wojny światowej oddały życie za mieszkańców Nowogródka.

Zginęły 1 sierpnia 1943 roku rozstrzelane przez hitlerowców. Pielgrzymka została zainicjowana prawie 50 lat temu przez ks. Aleksandra Zienkiewicza, kapelana sióstr nazaretanek. Mówi ks. Jan Adamarczuk, duszpasterz środowiska Nowogródzian:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_KS_JAN_ADAMARCZUK_28_07_2019.mp3]

Na Jasną Górę pielgrzymują zarówno osoby ze środowiska sióstr nazaretanek i ks. Aleksandra Zienkiewicza, jak i osoby młode, pielęgnujące pamięć o tych zasłużonych zmarłych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_KS_JAN_ADAMARCZUK_28_07_2019.mp3]

Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył o. Jakub Napierała, a homilię wygłosił ks. Jan Adamarczuk.

źródło: BPJG