Pielgrzymka Rodzin Więźniarek Obozu Koncentracyjnego z Ravensbrück

29 kwietnia na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Rodzin Więźniarek Obozu Koncentracyjnego z Ravensbrück. Coroczne przybywanie do Częstochowy jest kontynuacją ślubowania złożonego Matce Bożej przez więźniarki przebywające w obozie. Obiecały one Najświętszej Pannie, że gdy ujdą z życiem, będą co roku pielgrzymować, aby dziękować za ofiarowaną im łaskę.

Po ponad 70 latach od tragicznych wydarzeń w hitlerowskim Obozie Koncentracyjnym w Ravensbrück pamięć o poświęceniu dla Ojczyzny pielęgnują rodziny ofiar. Rokrocznie przybywają na Jasną Górę, by uczcić świadectwo odwagi i miłości do Boga więźniarek.

Organizatorka Pielgrzymki, Maria Lorens zapytana o idee z jakimi pielgrzymują rodziny ofiar opowiedziała krótko – Aby przenieść wartości za jakie cierpiały nasze matki w świat współczesny, gdyż bez nich zginiemy.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11. Następnie o godz. 12 odbyła się Droga Krzyżowa, która rozpoczęła się od wyjątkowych wersji modlitw „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”, napisanych przez więźniarki przebywające w obozie w Ravensbrück. Pielgrzymka zakończyła się spotkaniem w Kaplicy Różańcowej.