Pieśń Maryjna w Nieradzie


We wtorek (23 maja) w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyła się III edycja Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnej „Idziemy z Tobą Matko”. Wychowanie do wartości – to nadrzędny cel naszego przeglądu. Niezwykle istotne było dla nas wskazywanie właściwych wzorców zachowań, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz popularyzowanie alternatywnych form organizowania w sposób racjonalny czasu wolnego w ramach profilaktyki i uzależnień. Uczestnicy przeglądu popularyzowali kulturę chrześcijańską z uwzględnieniem kultu Maryjnego. Konkurs rozpowszechniał pieśni o tematyce religijnej oraz wspierał dzieci i młodzież uzdolnioną muzycznie. Przegląd zorganizowała Szkoła Podstawowa w Nieradzie we współpracy z Parafią Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie. Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Patronami medialnymi byli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Edycja Św. Pawła, Rozgłośnia Radiowa FIAT oraz Dwumiesięcznik SPOIWO. Przesłuchania konkursowe odbyły się w trzech kategoriach: Klasy I-III, IV- VI oraz gimnazjum. Występowali soliści oraz zespoły wokalne, które reprezentowały szkoły i parafie. Do przeglądu zgłosili swój udział uczestnicy z gminy Poczesna, Konopiska, Mykanów, Przyrów. Wystąpiło 33 solistów oraz 5 zespołów wokalnych. Łącznie na szkolnej scenie zaprezentowało się 95 wykonawców. Nad sprawnym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Anna Jaśkiewicz, Przemysław Jeziorowski i Dariusz Pikor, która wyłoniła laureatów i przyznała wyróżnienia.
GRAND PRIX- Julia Soboniak, ZSP w Lubojnej
W kategorii klas I- III:
I miejsce – Natalia Zębik, ZSP w Lubojnej
II miejsce – Zuzanna Kijak, ZS we Wrzosowej
III miejsce – Justyna Caban, SP w Nieradzie
Wyróżnienia :
Martyna Bochenek, ZSP w Przyrowie
Jagoda Choma, ZS we Wrzosowej
Weronika Aksman, ZS we Wrzosowej
Roksana Witkowicz, ZS w Hucie Starej B
Zespoły wokalne:
I miejsce – Zespół Wokalny „La musica mia” ZSP w Lubojnej
II miejsce – Zespół Wokalny „Niezapominajki” SP Nierada
Wyróżnienia:
Zespół wokalny „Wiolinki” z klasy I SP w Nieradzie
Schola parafialna „Srebrne aniołki z parafialnej scholki” Parafia św. Jana Chrzciciela w Poczesnej
W kategorii klas IV- VI
I miejsce – Klaudia Ujma, ZS we Wrzosowej, Jakub Wójcik ,SP Poczesnej
II miejsce – Nikola Cuber, SP w Jamkach – Korzonku, Julia Błaszak, SP w Nieradzie, Natalia Froch, SP w Nieradzie
III miejsce – Maria Pietrzak, SP w Poczesnej, Patrycja Szyda, ZS we Wrzosowej
Wyróżnienia :
Wiktoria Sikora, ZSP w Przyrowie
Patrycja Makowska, ZS w Hucie Starej B
Zuzanna Karpińska, ZS we Wrzosowej
Roksana Pęczek, SP w Poczesnej
Maja Struzik, ZS we Wrzosowej
Kategoria klas I- III Gimnazjum
I miejsce – Jakub Kołek, Gimnazjum w Poczesnej
II miejsce – Małgorzata Jasińska, parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie
Wyróżnienie: Klaudia Kotynia ZS we Wrzosowej
W niedzielę 28 br. maja w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie odbył się koncert galowy połączony z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań. Nagrody wręczyli zastępca Wójta Gminy Poczesna Andrzej Lech i ks. Proboszcz Marek Włoch.
Bożena Turek, Dorota Wiśniewska