Pilnuj terminów, by nie stracić renty rodzinnej

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Ale ze świadczenia może skorzystać także starsza młodzież, pod warunkiem, że dalej się uczy, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS, Beata Kopczyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1zus_beata_kopczynska_23_09_19.mp3]

Uczeń bądź student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Co w przypadku studentów, którzy pracują?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/2zus_beata_kopczynska_23_09_19.mp3]

Student, który pobiera rentę rodzinną musi zawiadamiać ZUS m.in. o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego oraz pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

KF