PIP i ZUS promują legalne zatrudnienie

Legalna praca to nie tylko gwarancja comiesięcznej wypłaty, ale także gromadzenia składek na indywidualnym koncie emerytalnym. Umowa z pracodawcą zapewnia pracownikowi także prawo do bezpłatnego leczenia, płatnego zwolnienie lekarskiego oraz odszkodowania i rehabilitacji w razie wypadku przy pracy. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię informacyjno –edukacyjną „Pracuj legalnie”. O jej szczegółach mówi Janusz Grygierczyk zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1-inspekcja-pracy.mp3]

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że kampania przynosi pozytywne efekty, choć wiele jest jeszcze do zrobienia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2-inspekcja-pracy.mp3]

Partnerem strategicznym akcji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zwraca też uwagę na nielegalne zatrudnienie obcokrajowców. Ponadto zakład regularnie prowadzi kontrole płatników składek, po to aby zweryfikować, czy osoby zatrudnione w danej organizacji są prawidłowo zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Najwięcej nieprawidłowości kontrolerzy znajdują w zawieranych umowach o dzieło (nieoskładkowane) w sytuacji, gdy z treści umów wynika, że były to umowy – zlecenia, od których należy odprowadzać składki do ZUS. Najczęstsze branże, w których ZUS stwierdza nieprawidłowości to budownictwo, zakłady produkcyjne, placówki edukacyjne oraz handlowe.

PNP