PKP Intercity i Polska Organizacja Turystyczna partnerami


PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Polską Organizacją Turystyczną. Partnerzy podpisali porozumienie w zakresie promocji polskiej turystyki. Wspólnym celem jest wsparcie rozwoju usług turystycznych i polskiego transportu kolejowego.
28 lutego PKP Intercity i Polska Organizacja Turystyczna podpisały porozumienie o wzajemnej promocji i współpracy. Podpisy złożyli Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity S.A. i p.o. prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Bartłomiej Walas.
Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną to ważny element promowania podróży pociągami PKP Intercity wśród polskich
i zagranicznych turystów. Już dzisiaj naszymi pociągami można dotrzeć do wielu atrakcyjnych turystycznych miejscowości na terenie Polski – podkreśla Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity. W ramach umowy obie instytucje będą podejmować działania w celu promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie dla osób z zagranicy, a także wśród turystów krajowych. Współpraca partnerów ma przełożyć się na wyższą jakość usług turystycznych oraz promocję krajowych kierunków kolejowych.
Porozumienie to wstęp do wspólnych działań mających przyczynić się do zwiększenia krajowego ruchu turystycznego. Zależy nam, aby z informacją o potencjale turystycznym Polski dotrzeć do jak największej liczby osób – mówi p.o. prezes POT Bartłomiej Walas.
Podpisana umowa o współpracy zakłada wzajemną promocję obu organizacji m.in. na stronach internetowych i profilach społecznościowych, w materiałach wydawniczych i wizerunkowych, a także organizowanie wspólnych wydarzeń promujących polską turystykę.