PKS likwiduje połączenia do Herb Nowych

AUTOBUS PKS

Od 19 stycznia 2015 r. PKS Częstochowa S.A. zaprzestaje świadczenia usług przewozowych na linii Częstochowa – Herby Nowe przez Blachownię, Trzepizury.

Z w/w dniem nie będą już obsługiwane kursy wyjeżdżające z Częstochowy do Herb Nowych o godzinach: 4.20, 5.25, 6.30, 7.35, 10.00, 12.00, 13.30, 14.45 i 16.00 oraz kursy wyjeżdżające z Herb Nowych do Częstochowy o godz. 4.50, 5.55, 7.00, 8.05, 10.35, 12.35, 14.10, 15.20 i 16.35.