Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie przygotował „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku”. Wiadomo jakie roboty budowlane będą podejmowane w najbliższym czasie. Mówi Maciej Hasik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Plan-zamowien-publicznych_hasik-1.mp3]

W planie uwzględniono w szczególności roboty budowlane, które dotyczą przebudowy poszczególnych ulic oraz budowy nowych.

Na luty i marzec zaplanowano między innymi budowę przedłużenia ulicy Bór do ulicy Jagiellońskiej, budowę węzłów przesiadkowych na terenie miasta, przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy Kilińskiego do Gałczyńskiego, budowę chodnika przy ul. Łódzkiej od ulicy Poleskiej do ulicy Małopolskiej. Ponadto planowane są także przebudowy ulic: Jaskrowskiej, Spadek, Kutrzeby, a także łącznika dzielnicowego na Tysiącleciu

MZDiT planuje także działania w zakresie usługowym. Na luty zaplanowano w ramach usług między innymi dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych.

PN