Plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ŚDM na finiszu

kr jasna gora dziecko

Kończą się prace nad planem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka w Częstochowie, będącej częścią Światowych Dni Młodzieży. Wczoraj (11.05) pracowano nad dokumentem w Katowicach podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dokument obejmuje m.in. rozmieszczenie osób w sektorach oraz w przestrzeni ulic, placów i parków Częstochowy, punkty czerpalne wody, zraszacze, sanitariaty, parkingi, drogi dojazdu dla służb, drogi ewakuacji, rozmieszczenie służb porządkowych, lokalizację służb Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczone zostały strefy podlegające wzmocnionej ochronie, miejsca sztabów dowodzenia i kierowania. Dokument zawiera również stałe punkty pomocy medycznej i miejsca stacjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także lokalizację punktów informacyjnych, rozmieszczenie służb informacyjnych oraz miejsca pracy dla dziennikarzy. Uwzględniono w nim także rozlokowanie urządzeń rozgłoszeniowych, awaryjne oświetlenie i inne konieczne zabezpieczenia.

W drugim dniu wizyty (28.07) w Polsce Ojciec Święty przyleci na Jasną Górę, gdzie będzie się modlić przed obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej, a później na wałach jasnogórskich odprawi Mszę św. z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.

Źródło: Urząd Wojewódzki w Katowicach