Podsumowali akcję pomocową Polakom na Wileńszczyźnie

Od kilku lat przedstawiciele Towarzystwa Patriotyczne „Kresy” i Stowarzyszenie Rycerze Kolumba organizują akcję pomocową Polakom mieszkającym na Litwie. W piątek 15 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznych przedsięwzięć pomocowych, którym towarzyszyły występy artystyczne. O tym jak cenna jest to pomoc oraz o sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie mówi Kordian Nogal, wolontariusz ze Stowarzyszenia Rycerze Kolumba:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/akcja-wilenszczyzna.mp3]

Nad całością akcji pomocowej czuwał ks. Ryszard Umański oraz nauczyciele częstochowskich szkół:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Mikolaj-rusza-ma-wilenszczyzne1-1.mp3]

Akcję wsparli także wójtowie gmin, między innymi Poczesnej Krzysztof Ujma, Kłomnic – Piotr Juszczyk.¸ Mstowa – Tomasz Gęsiarz, Rędzin – Paweł Militowski, Poraja – Łukasz Stachera.

W tym roku zebrano zdecydowanie więcej darów niż w poprzednim. Do akcji włączyły się organizacje pozarządowe, szkoły i przede wszystkim gminy. Łącznie pracowało około pięćdziesięciu osób, nie licząc zaangażowania samych dzieci i rodziców w szkołach.

PN