Podsumowali Program „Lepsza komunikacja w Częstochowie”

W poniedziałek, 5 marca w częstochowskim magistracie odbyło się spotkanie poświęcone  multimedialnemu podsumowaniu dzielnicowych działań inwestycyjnych podjętych w ramach Programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie w 2017 roku. Całościowy koszt ubiegłorocznych inwestycji w zakresie realizacji programu to około 30 mln. złotych. Podczas konferencji przybliżony został także temat planowanych zadań z tego zakresu przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Mówi Piotr Kurkowski z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-podsumowali-program.mp3]

Niektóre inwestycje wymagają szczególnych analiz. Nie wszystkie rozwiązania istniejące w innych miastach mają zastosowanie w Częstochowie. Są nimi na przykład niektóre skrzyżowania z ruchem okrężnym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-podsumowali-program.mp3]

Z tegorocznych inwestycji w najbliższym czasie zaplanowano między innymi budowę przedłużenia ulicy Bór do ulicy Jagiellońskiej, budowę węzłów przesiadkowych na terenie miasta, przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy Kilińskiego do Gałczyńskiego, budowę chodnika przy ul. Łódzkiej od ulicy Poleskiej do ulicy Małopolskiej. Ponadto planowane są także przebudowy ulic: Jaskrowskiej, Spadek, Kutrzeby, a także łącznika dzielnicowego na Tysiącleciu.

PNP