Podsumowanie akcji „Bezpieczny pasażer-bezpieczny kierowca”

Konferencja prasowa w MPK

W najnowszej hali tramwajowej na terenie zajezdni częstochowskiego MPK, odbyła się dzisiaj (16 grudnia) konferencja prasowa podsumowująca akcję „Bezpieczny pasażer-bezpieczny kierowca”. Punktem zwrotnym, który miał ogromny wpływ na podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji miejskiej, była śmierć kierowcy MPK, zaatakowanego przez byłego komandosa z Lublińca, który wskutek tej agresji zmarł. Miało to bezpośrednie przełożenie na dalsze działania podjęte przez naszego miejskiego przewoźnika.

Pierwszym etapem akcji „Bezpieczny pasażer-bezpieczny kierowca”, było badanie ankietowe wśród pasażerów MPK. Dzięki zebranym informacjom udało się ustalić, które linie autobusowe oraz dzielnice miasta, są zdaniem podróżnych najbardziej niebezpieczne. Okazało się, że największe zagrożenie mieszkańcy odczuwają mieszkańcy Częstochowy, korzystający z miejskiej komunikacji w dzielnicach Raków, Ostatni Grosz, Stare Miasto oraz Błeszno. Co ciekawe okazało się, że pasażerowie czują się najbardziej zagrożeni nie w samym autobusie czy tramwaju, ale na przystanku, głównie w godzinach nocnych. MPK skoncentrowało się jednak na bezpieczeństwie wewnątrz pojazdów wchodzących w skład swojego taboru. W tym celu zainstalowano 12 zestawów monitoringu w miejskich autobusach. W ramach akcji prowadzono również kampanie tj. Bezpieczny kierowca i motorniczy, Stop kieszonkowcom czy Nie bądź obojętny-reaguj. Miejski przewoźnik uruchomił również specjalny numer alarmowy: 505 917 740, dla osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego, aktów wandalizmu czy kradzieży.

Akcja „Bezpieczny pasażer-bezpieczny kierowca”, została sfinansowana z środków rządowego programu – „Razem bezpieczniej”.

PB