Podsumowanie II Multimedialnego Konkursu „Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni”

_1210904__1_

9 marca w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się uroczystość podsumowująca II Multimedialny Konkurs „Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni”. Konkurs zorganizowały Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia. Celem było przybliżenie uczniom częstochowskich szkół postaci żołnierzy podziemia antykomunistycznego, walczących o suwerenną Polskę w latach 1944-1963.

Do organizatorów wpłynęło 66 prac multimedialnych. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a ich zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranemu żołnierzowi ,,wyklętemu”. Gimnazjaliści musieli wykonać pracę daleko wykraczającą poza ich program nauczania, ponieważ lekcje historii najnowszej realizowane są dopiero w szkołach ponadgimnazjalnych.

Źródło: UMCz

_1210907__1_