Podsumowanie kampanii „Bezpieczeństwo bez barier”

Fot. Radio Fiat

Podsumowano kampanię „Bezpieczeństwo bez barier”, zorganizowaną przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie i Fundację Eltrox. Jej celem było poprawienie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością na lokalnych drogach.

W ramach akcji organizowano m.in. zajęcia online z młodzieżą w celu uwrażliwienia na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Ilona Juszczyk, kierownik delegatury Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego, która współpracowała z częstochowską policją podczas inicjatywy, bardzo dobrze ocenia tę kampanię:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_KAMPANIA_03_12_2020.mp3]

Kampania poza doraźną pomocą osobom niepełnosprawnych ma pokazać, że życzliwość społeczeństwa powinna prowadzić do lepszego i wygodniejszego życia osób z dysfunkcjami nie tylko na drogach – tłumaczy insp. Dariusz Atłasik, Komendant Miejski Policji w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_KAMPANIA_03_12_2020.mp3]

W ramach akcji powstał film promujący kampanię oraz ukazujący działania prowadzone wobec osób z niepełnosprawnościami. Ponadto częstochowska policja rozdysponowała wśród mundurowych tablice umożliwiające porozumiewanie się z osobami w języku migowym – mówi Michał Adamus, prezes Fundacji Eltrox Razem Bezpieczniej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/3_KAMPANIA_03_12_2020.mp3]

Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort niepełnosprawnych osób, do kampanii przyłączyła się także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – podaje naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/4_KAMPANIA_03_12_2020.mp3]

Zakończenie kampanii „Bezpieczeństwo bez barier” było okazja do podziękowania oraz rozdania symbolicznych upominków jej organizatorom i uczestnikom. Akcję rozpoczęto 29 września. Data jej zakończenia nie była przypadkowa – 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.

BNO