Podsumowanie Pierwszego Konkursu Skrzypcowego Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej

Wczoraj po godzinie 18:00 w Ratuszu Miejskim odbyło się rozdanie nagród oraz występ laureatów Pierwszego Konkursu Skrzypcowego Muzyki Polskiej imienia Wandy Wiłkomirskiej. Na uroczystości nie zabrakło takich osób jak senator Artur Warzocha, rzecznik Marszałka Województwa Śląskiego Michał Fijałkowski oraz naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Aleksander Wierny.

Konkurs rozstrzygano w trzech grupach wiekowych, w każdej wyłoniono 12 laureatów. Pozytywnie o występach młodych uczestników opowiada dyrektor konkursu Aleksandra Szwejkowska-Belica:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1_ALEKSANDRA_BELICA_04_03_2019.mp3]

W komisji konkursowej zasiadło pięć osób. Aby wysoki i wyrównany zarazem poziom uczestników mógł zostać sprawiedliwie oceniony, wymagany był duży nakład pracy każdego z członków komisji. O tym wspomina przewodniczący jury dr Piotr Tarcholik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2_PIOTR_TARCHOLIK_04_03_2019.mp3]

Młodzi artyści dobrze oceniali atmosferę konkursu. Zdaniem laureata pierwszej nagrody (w najstarszej kategorii wiekowej) Adama Suski, podczas przesłuchań bardzo ważne jest, aby występujący czuli się jak na koncercie, a nie castingu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/3_ADAM_SUSKA_04_03_2019.mp3]

W najmłodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Julia Kasprzak oraz Mateusz Izdebski. W drugiej kategorii pierwsze miejsce zdobyła Maya Aleksandra Kasprzak, natomiast w najstarszej kategorii wiekowej zwyciężyli ex aequo Marcelina Sztekmiler oraz Adam Suska.

BNO