Podsumowanie policyjnych działań NURD

Policja (1)

W sobotę na ternie całego kraju przeprowadzono działania pod hasłem NURD, czyli „Niechronieni Użytkownicy Ruchu Drogowego”. W Częstochowie i regionie w akcji udział wzięło ponad 50 policjantów i 5 strażników miejskich.
– Efekt tych działań to ujawnienie 79 kierowców, którzy popełnili wykroczenia względem pieszych. Było to takie wykroczenia jak wyprzedzanie na pasach przejścia, nieustępowanie pierszeństwa pieszym, którzy przechodzili przez te pasy. Ujawniono również 3 wykroczenia, których dopuścili się rowerzyści, oraz 108 wykroczeń, których dopuścili się piesi – było to głównie przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz na czerwonym świetle -podsumowuje podinsp. Joanna Lazar z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Akcja była też okazją do propagowania wśród pieszych i kierowców akcji śląskiej drogówki „Daj znak!”, podczas której zachęca się pieszych do sygnalizowania zamiaru przejścia przez jezdnię przez podniesienie ręki.

KK