Podsumowanie programów edukacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości dla dzieci i młodzieży

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w tym roku szkolnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako prowadzący brali w nich udział wiceministrowie sprawiedliwości. W warsztatach uczestniczyło ponad 800 uczniów szkół podstawowych i średnich. Niestety z powodu zagrożenia koronawirusem, musieliśmy odwołać 33 zajęcia, które miały odbyć się od marca do czerwca 2020 r.
Sukces projektów „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości” oraz „Przygody z Paragrafem” zaowocował rozszerzeniem oferty edukacyjnej o kolejne propozycje. Przedstawiamy podsumowanie programów.

Dzień z prawem
Program edukacyjny „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości” pomagał uczniom szkół średnich zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości. Podczas spotkań z przedstawicielami resortu, uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką zawodów prawniczych oraz pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Młodzież mogła zwiedzić Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Projekt kończyła symulacja rozprawy sądowej z udziałem uczniów.

Przygoda z paragrafem
Dla uczniów szkół podstawowych ministerstwo przygotowało „Przygodę z Paragrafem”. Program składał się z dwóch odrębnych spotkań tematycznych: „Przygody dyplomatycznej” i „Przygody kryminalistycznej”. Pierwszy z modułów edukacyjnych umożliwiał dzieciom poznanie podstaw prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego. Służyło temu spotkanie z dyplomatą lub przedstawicielem ambasady współpracującej przy programie, wcielanie się przez uczniów w rolę dyplomaty i uczestniczenie w symulacji spotkania dyplomatycznego.
Natomiast „Przygoda z Paragrafem – przygoda kryminalistyczna” polegała za zapoznaniu się z pracą kryminologa. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić dochodzenie, zbierając odciski palców pochodzących z przedmiotów „z miejsca zdarzenia”. Poznawali również zawody prokuratora i funkcjonariusza Służby Więziennej.

Prosta sprawa
Po sukcesie początkowych programów wprowadzono kolejne projekty edukacyjne: „AB INITIO – czyli wszystkiego po trochu”, „Problemy Prawa? – prosta sprawa” oraz „Praca funkcjonariusza Służby Więziennej w praktyce”. Ich odbiorcami byli uczniowie szkół średnich.
Program „AB INITIO – czyli wszystkiego po trochu” umożliwiał zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w internecie, zagrożenia stalkingiem, konsekwencji ujawniania swoich danych niepowołanym do tego osobom oraz sposobami radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu. Spotkania kończyły się wizytą uczniów w Sejmie.
Natomiast celem projektu „Problemy Prawa? – prosta sprawa” było budowanie u młodzieży świadomości prawnej, wychodzącej poza zakres nauczania w szkole, a jednocześnie pokazującej praktyczne aspekty stosowania prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego i karnego. Program „Praca funkcjonariusza Służby Więziennej w praktyce” był skierowany do uczniów pełnoletnich. Pozwalał młodzieży zdobyć wiedzę dotyczącą resocjalizacji osób osadzonych w więzieniach i zapoznać się z pracą funkcjonariusza Służby Więziennej.

Edukacja przez zabawę
Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli znów spotkać się z uczniami i ich opiekunami. Chcemy łączyć edukację prawną z dobrą zabawą, aby w przystępny sposób przekazywać uczniom wiedzę, którą wykorzystają w codziennym życiu.

źródło: www.gov.pl