Podsumowanie projektu ”Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego”

podsumowanie konferencji XX-lecia międzywojennego

W Ratuszu podsumowano projekt edukacyjny ”Częstochowa w XX-leciu międzywojennym”.

Tuż przed uroczystą konferencją rozmawialiśmy z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, Rafałem Piotrowskim, który jest pomysłodawcą inicjatywy. Placówka, której szefuje, mocno włączyła się w organizację wydarzenia.

– Podsumowujemy konkursy na pocztówkę o Częstochowie w XX-leciu międzywojennym, grę terenową w mieście, test wiedzy o 7 Dywizji Piechoty, która tutaj stacjonowała. Warto o tym przypominać. Chcemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w projekt, który trwał od listopada do 9 czerwca – mówi Piotrowski.

W ramach projektu odbyły się także dwie konferencje naukowe. Jedną z nich przygotowali uczniowie częstochowskich szkół. Każda z tych placówek podjęła temat związany z profilem szkoły i przedstawiła jak dana branża funkcjonowała w tamtych czasach.

Rafał Piotrowski, który jest także historykiem, opowiedział nam krótko, jak wyglądała Częstochowa w XX-leciu międzywojennym. Był to bardzo dobry czas dla duchowej stolicy Polski. Gospodarka opierała się na włókiennictwie i przemyśle ciężkim.

Przed wybuchem II Wojny Światowej Częstochowa była ważnym ośrodkiem miejskim. Świetnie się rozwijała i miała przed sobą duże perspektywy. Byliśmy jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce. Warto do tych czasów sięgać i poszukiwać w nich wzorców na dziś, by rozwijać nasze miasto – dodaje Piotrowski.

Jednym z gości konferencji był podpułkownik Wojsk Polskich Józef Sowa, który w czasie II Wojny Światowej był deportowany do Niemiec do pracy przymusowej. Mimo iż jest jest już na emeryturze, nie próżnuje. Prowadzi działalność charytatywną i odszkodowawczą dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Mowa m.in. o tych, którzy byli deportowani do robót karnych. Ppłk. Sowa zajmuje się głównie działalnością historyczną. Jest zdania, że to ważne, by nie zapominać o przeszłości.

Naród Polski bardzo ucierpiał. W tamtych latach 1/3 Polaków pracowała na rzecz Niemców. Przyjaźń przyjaźnią, ale dawnych lat historycznych nie da się zatrzeć. Nas bombardowano! Należy przypominać te wszystkie krzywdy. Jakaś moralność w narodzie niemieckim musi być. My chcemy przebaczać, ale zapomnieć: nigdy! Okupacja była czymś hańbiącym. Chętnie spotykam się z młodzieżą, by przekazywać trudy działań wojennych – mówi ppłk Sowa.

W projekcie edukacyjnym o XX-leciu międzywojennym na różnych etapach wzięło udział ponad tysiąc uczniów i nauczycieli z regionu. To pokazuje, że warto mówić o przeszłości nie tylko na lekcjach historii. Zaangażowanie tak wielu osób musi cieszyć organizatorów.

Sebastian Zielonka