Podsumowanie projektu “Z przytupem”

W sobotę, 25 listopada, w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku podsumowano projekt „Z przytupem”. Projekt miał na celu utworzenie zespołu tanecznego złożonego z seniorów, w którego repertuarze znalazły się tańce ludowe. Grupa na warsztatach prowadzonych przez zawodową tancerkę Marię Szczyrkowską poznawała tradycyjne tańce polskie, nabywała i doskonaliła umiejętności taneczne. Podczas wczorajszej prezentacji licznie przybyli radomszczanie mogli zobaczyć pokaz tańca w wykonaniu grupy “Z przytupem” oraz wysłuchać tradycyjnych pieśni ludowych. Imprezę zakończyła wiejska potańcówka przy kapeli “Rybnianie” z Mykanowa. „Z przytupem” to ostatni projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Małych Grantów MDK w 2017 roku.