Podsumowanie weekendu Straży Miejskiej

straz-miejska-720x4891

Od piątku 13 stycznia do niedzieli 15 stycznia dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 233 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.
Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (67).
W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 17 obserwacji zakończonych interwencją służb. 14 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.