Podsumowanie wystawy “Śladami Jezusa”

W poniedziałek 28 października podsumowano multimedialną wystawę „Śladami Jezusa”, którą można było zwiedzać od 15 lipca na parkingu obok Domu Pielgrzyma, tuż przy Jasnej Górze.

Wystawa przedstawiała Jerozolimę za czasów Jezusa, a wydarzenia i miejsca Męki Pańskiej można było poznać nie tylko od strony naukowej, ale również doświadczyć ich za pomocą zmysłów. Pomysłodawcą oraz producentem wystawy był Krzysztof Noworyta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_KRZYSZTOF_NOWORYTA_28_10_2019.mp3]

W spotkaniu zamykającym wystawę uczestniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który w swoim przemówieniu nawiązał do słów oraz pielgrzymowania św. Jana Pawła II:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_ABP_WACLAW_DEPO_28_10_2019.mp3]

Krzysztof Noworyta kilka dni temu wrócił z pieszej pielgrzymki śladami św. Charbela do Libanu, pokonując przy tym ponad 200 km:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/3_KRZYSZTOF_NOWORYTA_28_10_2019.mp3]

Uroczystemu zamknięciu wystawy towarzyszył koncert Myrny Kbeh, syryjskiej artystki, która w języku aramejskim wykonała pieśni ku czci Maryi.

AK