Podsumowano działania „Pieszy”

policja

Częstochowska drogówka podsumowała wczorajsze działania „Pieszy”, w których brało udział 21 funkcjonariuszy policji. Podczas kilkugodzinnej akcji policjanci z ruchu drogowego ujawnili 104 wykroczenia popełnione przez pieszych. W tej liczbie, 52 wykroczenia to przechodzenie w miejscu niedozwolonym i 52 wykroczenia niedostosowania się do sygnalizacji świetlnej przez pieszych. Za powyższe wykroczenia, policjanci nałożyli 85 mandatów karnych i zastosowali 19 pouczeń.
Policjanci w działaniach zwracali również uwagę na zachowania kierujących, wobec pieszych. W sumie ujawnili 14 wykroczeń, z których większość dotyczyła nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych oraz nie ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Za ujawnione wykroczenia kierujący pojazdami zostali ukarani mandatami karnymi. Działania ” Pieszy” będą cyklicznie powtarzane.