Podsumowano Wielkanocną Zbiórkę Żywności

zywnosc

W dniach od 11 do 13 marca 2016 r. Bank Żywności w Częstochowie zorganizował kolejną Wielkanocną Zbiórkę Żywności w placówkach handlowych. W regionie częstochowskim wolontariusze pełnili dyżury w ponad 50 sklepach na terenie Częstochowy, Lublińca, Kłobucka, Blachowni, Boronowa, Mstowa, Rędzin i Jackowa . Tegoroczna akcja przyniosła beneficjentom ponad 14 ton produktów.

W zbiórce wzięło udział ponad 600 wolontariuszy. Zebrana żywność jeszcze przed świętami Wielkanocnymi trafiła do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych, ośrodków oraz instytucji pomocy społecznej. Wśród nich znalazły się osoby najuboższe, bezdomne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży.