Podwyżki dla urzędników?

Podwyżki dla urzędników?

Fot. Radio Fiat

30 października weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka dotyczące wzrostu maksymalnych poziomów wynagrodzeń dla dyrektorów i kierowników jednostek mu podległych.

Pandemia koronawirusa spowodowała trudną sytuację budżetową samorządów. Również w Częstochowie można było usłyszeć informację o stratach w przychodach miasta. W celu ratowania finansów Częstochowy wzrosły m.in. opłaty za wywóz śmieci. Trudna sytuacja nie przeszkodziła jednak prezydentowi miasta Krzysztofowi Matyjaszczykowi w podwyższeniu maksymalnych poziomów wynagrodzeń miesięcznych dyrektorom i kierownikom jednostek mu podległych. Nie mówimy tu o małych kwotach, ponieważ podwyżka kierownika to 2300zł, natomiast zastępcy 2000zł brutto, czyli tyle ile wynosi średnia miesięczna pensja większości obywateli. Więcej w tej sprawie mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie – Włodzimierz Tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/1_Podwyzki_Tutaj_09_11_2020.mp3]

Podwyżki obejmują także „nagrody za szczególne osiągnięcia”. Mieszkańcy Częstochowy na portalach społecznościowych nie kryją oburzenia związanym z tym faktem wklejając np. zdjęcia dróg, które nie nadają się do jazdy, a na remont niektórych nie ma pieniędzy w budżecie. Komentarzem w tej sprawie podzielił się radny Częstochowy – Paweł Ruksza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/2_Podwyzki_Ruksza_09_11_2020.mp3]

Co prawda, podwyższenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń nie oznacza podwyżki wynagrodzeń w obecnej chwili, ale nie oznacza, że nie będzie ich wcale. Jak można zauważyć, nie są to małe kwoty. Czy miasto stać na takie wydatki?

AS