Pogotowie strajkowe

solidarnosc msza pielgrzymka - kr

Częstochowska Solidarność informuje, że – na mocy uchwały Zarządu Regionu podjęta na posiedzeniu 17 lutego – wobec ogólnopolskiego międzyzwiązkowego pogotowia strajkowego „zobowiązuje członków Organizacji Związkowych NSZZ ‘Solidarność’ Regionu Częstochowskiego do obowiązkowego uczestniczenia w akcjach protestacyjnych lub w innych formach protestu organizowanych przez Komisję Krajową i Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ ‘Solidarność’”, a „działania będą uzależnione od sytuacji w kraju i decyzji Komisji Krajowej”.