„Pokój jest w nas!” – Betlejemskie Światło Pokoju w Radomsku

betelejsmie_swiatlo

Radomszczańscy harcerze z hufca ZHP przekażą mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Rokrocznie z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem odbiera się płomień, który następnie wędruje przez całą Europę. Co ważne – płomień nie gaśnie, a więc jest kontynuacją tego z Betlejem. Tegoroczne hasło BŚP brzmi „Pokój jest w nas!”.

Każdy, kto przyjdzie w niedzielę 14 grudnia o godz. 19:30 na Plac 3 Maja w Radomsku, będzie mógł odpalić płomień od ognia, który został zapoczątkowany w Betlejem. – Warto mieć BŚP w swoim domu podczas Wigilii Bożego Narodzenia, w ten sposób łącząc się duchowo z wieloma ludźmi na świecie oraz ideą niesienia pokoju, wzajemnego zrozumienia oraz pojednania – zachęcają harcerze.

Punktem kulminacyjnym spotkania będzie wspólne odśpiewanie „Piosenki światłoczułej” z repertuaru Natalii Kukulskiej. Głośnym śpiewem harcerze będą chcieli zaakcentować obecność Betlejemskiego Światła Pokoju w Radomsku. W ciągu tygodnia będą również odwiedzać lokalne instytucje i przekazywać Betlejemskie Światło Pokoju.