Połączenie wydziałów – krok do uniwersytetu

ajd

Z dniem 1 marca br. nastąpi połączenie dwóch wydziałów Akademii im. Jana Długosza. Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Wydział Nauk Społecznych zaczną działać jako Wydział Filologiczno-Historyczny – jak informuje zarządzenie Rektora uczelni z 29 stycznia.

Nie przyniesie to rewolucji w kształcenie. Pracownicy zachowają swoje funkcje, a studenci i doktoranci będą kontynuować naukę. Z dniem 1 marca powołane zostaną natomiast władze nowego wydziału. Na środę (3 lutego) zostanie zwołane posiedzenie komisji statutowej w sprawie funkcjonowania odrębnych kolegiów nauk społecznych i nauk humanistycznych.

Zostanie zachowana dotychczasowa nazwa, ale w sensie prawnym będzie to nowy wydział. – Generalnie siedziba władz jest tam, gdzie jest biuro dziekana i to będzie Wydział Filologiczno-Historyczny, natomiast dla potrzeb studentów pozostanie delegatura dziekanatu. Chcę zachować pewną odrębność tych podmiotów, natomiast chcę w jednej Radzie Wydziału scalić profesurę obu wydziałów, co zwiększy siłę w zabiegach o uprawnienia akademickie – mówi Rektor Akademii im. Jana Długosza, prof. Zygmunt Bąk.

Po utworzeniu nowego wydziału zostaną przeprowadzone wybory do Rady Wydziału, Rady Samorządu Studentów i Rady Samorządu Doktorantów. Instytuty i inne jednostki wchodzące w skład łączonych Wydziałów zachowają swoją strukturę.

Utworzenie nowego wydziału to krok w stronę częstochowskiego uniwersytetu. – Kluczowym dla uczelni jest zdobycie co najmniej jednego uprawnienia akademickiego, to znaczy do nadawania stopnia doktora. Takie uprawnienia nadawane są wydziałom, przy czym dla oceny wniosku i ewentualnej pozytywnej decyzji patrzy się, jak „silny” jest wydział. Jeżeli podzielimy profesorów na dwa wydziały i każdy z nich wyśle wniosek, wyślemy dwa „słabsze” wnioski. Na przekształcenie w uniwersytet wystarczy nam już tylko jeden po tym, co osiągnęliśmy w latach poprzednich – mówi prof. Zygmunt Bąk.

Opinia Senatu za utworzeniem nowego wydziału była pozytywna: 19 osób głosowało „za”, 8 – „przeciw”, 4 wstrzymały się od głosu.

Krzysztof Rygalik