Polecenie zawieszenia działalności niektórych placówek w Śląskiem

Wojewoda Śląski wydał samorządom polecenie zawieszenia działalności określonego rodzaju placówek.

W związku z wprowadzeniem przez rząd kolejnych ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju, Wojewoda Śląski polecił wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom czasowe zawieszenie na terenie województwa działalności w:

– placówkach wsparcia dziennego,
– centrach integracji społecznej,
– klubach integracji społecznej,
– dziennych domach i klubach seniora,
– środowiskowych domach samopomocy,
– warsztatach terapii zajęciowej.
Polecenie obowiązuje od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

źródło: www.ktowice.uw.gov.pl

Poniżej zamieszczamy treść polecenia.