Policja niesie pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem

mrozy

W związku z falą mrozów Policja apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie. Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu.
Policja a także pozostałe służby podległe MSWiA podejmują działania zmierzające do ochrony osób w sposób szczególny zagrożonych wychłodzeniem. W trakcie patroli także z innymi służbami jak Żandarmeria Wojskowa czy straże miejskie i gminne, kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Pustostany, ogródki działkowe czy tereny leśne, to miejsca, gdzie funkcjonariusze szukają osób wymagających wsparcia.

Każdego dnia do służby wychodzi kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Sprawdzają wszystkie te miejsca, o których wiedzą lub podejrzewają, że mogą tam być osoby wymagające pomocy. Reagują także na sygnały przekazywane przez obywateli. Osoby zagrożone zamarznięciem odwożone są do domów, schronisk, noclegowni, ośrodków Caritas, ośrodków pomocy społecznej, izb wytrzeźwień a nawet komend i komisariatów. W tym szczególnym czasie nawet drobne zaniechanie może doprowadzić do tragedii.

Nie jest tajemnicą, że część osób bezdomnych nie chce przyjąć pomocy i unika schronisk, noclegowni i przytułków. Odpowiedzią na to są działania policjantów, którzy w tych dniach na patrole wyruszyli z …. negocjatorami. To doświadczeni i przeszkoleni policjanci, którzy wykorzystując swoje umiejętności przekonują takie osoby, do skorzystania z oferowanej im pomocy.

Zagrożone są nie tylko osoby bezdomne. Mogą to być także seniorzy, którzy nie radzą sobie sami z podstawowymi czynnościami. Wyjście na zakupy może okazać się dla nich tak wielkim wysiłkiem, że nie zdołają dotrzeć do domu. Czasem nie mają siły przynieść opału. Dlatego tak ważna jest wrażliwość i zwracanie uwagi na to co się dzieje wokół. Być może ktoś z sąsiadów wymaga wsparcia

Ważne jest także rozsądne planowanie i przeżywanie imprez towarzyskich. Zadbajcie Państwo o bezpieczny powrót do domu wszystkich uczestników spotkania. Wypity alkohol sprawia, że odczuwanie zimna jest inne i osoby odurzone alkoholem pozostając zbyt długo na zewnątrz mogą narazić się na odmrożenia. Przyśnięcie na przystanku autobusowym czy upadek w zaspę śnieżną może doprowadzić do tragedii.

Jeżeli sami Państwo nie jesteście w stanie pomóc takim osobom, poinformujcie służby. W tych dniach nikt nie może zostać sam. Przez całą dobę czynne są telefony alarmowe: 112 i 997.

źródło: KMP Wieluń